Zoals je wellicht weet komt uit alle Nederlandse stopcontacten dezelfde 230 volt. Helaas is deze stroom lang niet altijd Groene stroom. Nu denk je misschien: Wat houdt groene stroom precies in dan?

Wat houdt groene stroom precies in

Groene stroom is stroom die is opgewekt wordt met behulp van schone, onuitputtelijke bronnen.

Dit in tegenstelling tot vuile energie(ook wel grijze energie genoemd). Grijze energie wordt opgewekt door verbranding van aardgas, aardolie of steenkool.

Hierbij komt het schadelijke kooldioxide(CO2) vrij. Ook zullen de fossiele brandstoffen(olie, gas en kolen) die hiervoor worden gebruikt op den duur op raken.

duurzame of hernieuwbare energie

Duurzame of hernieuwbare energie, zo wordt Groene energie wordt ook wel genoemd.

De bekendste voorbeelden van duurzame energie zijn windenergie en zonne-energie. Naast windenergie en zonne-energie zijn er meer manieren om duurzame energie op te wekken: door biomassa te verbranden en met waterkrachtcentrales.

Groene energie is meer dan alleen stroom

Groene energie is meer dan alleen maar groene stroom. Zo komt er bij het vergisten van biomassa gas(groen gas) vrij en kan aardwarmte(groene warmte) gebruikt worden om kassen op de juiste temperatuur te krijgen.

Groene stroom

In Nederland (2019) is ongeveer 18 procent van de stroomproductie duurzaam (bron: www.cbs.nl).

Groene stroom wordt op een duurzame manier opgewekt doormiddel van zonnepanelen, windmolens, biomassa, waterkracht en warmtekracht. Het energiebedrijf levert deze opgewekte elektriciteit samen met de ‘gewone’ stroom via het elektriciteitsnet.

Aan de elektriciteit zelf kun je niet merken of deze op een duurzame manier is opgewekt, groene stroom is precies dezelfde stroom als grijze stroom.

Het beleid van het energiebedrijf

Door naar het beleid van het energiebedrijf te kijken: Welk aandeel van de energie die het bedrijf levert is ‘echt groen’ . Hoeveel investeerd het bedrijf in duurzame energie.

Door hier naar te kijken voordat je gaat energie vergelijken onafhankelijk kun je stimuleren dat er meer duurzame energie wordt opgewekt in Nederland.

Alle energiebedrijven in Nederland worden elk jaar door de Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en WISE beoordeeld.

Ze letten daarbij op de investeringen die het energiebedrijf doet in duurzame stroomopwekking, de inkoop van stroom en de levering van stroom. De ranglijst van de energiebedrijven kun je hier vinden: Consumentenbond.

Het stroometiket

Aan de hand van deze beoordeling krijgt het energiebedrijf een zogenaamd stroometiket. Op dit stroometiket kun je de herkomst van jouw stroom (wind, zon, kolen, gas, uit Nederland of niet) vinden. Ieder jaar krijg je dit etiket na 1 mei van jouw energiebedrijf bij de jaarrekening.

Je kan het etiket ook op de website van je energiebedrijf opzoeken of kijk in het overzicht van Wise

Garantie van Oorsprong (GvO)

GvO(Garantie van Oorsprong) is een Europees systeem voor erkende groene stroom. De GvO is er om te garanderen dat de groene stroom die je koopt opgewekt is uit duurzame bronnen.

Zo krijgt een producent van groene stroom bijvoorbeeld de eigenaar van een windpark 1 groengarantie voor elke 1.000 kWh groene stroom die hij opwekt.

Gemiddeld verbruikt één huishouden jaarlijks ongeveer 3.000 kWh stroom, groene stroom voor zo’n huishouden zijn dus 3 groengaranties nodig.

GvO’s kunnen evenals stroom zelf, verhandeld worden.

Om groene stroom te mogen aanbieden is een energiebedrijf verplicht daarvoor voldoende GvO’s te bezitten. In Nederland kunnen energieleveranciers deze GvO’s kopen, maar ook importeren uit landen met een overschot, zoals Noorwegen of IJsland

Weinig groene stroom, veel GvO’s

Het afsluiten van een groen stroomcontract is populair in Nederland dit in tegenstelling tot veel andere Europese landen. In Nederland had begin 2017 69% van de Nederlandse huishoudens een contract voor groene stroom (bron: Energiemonitor). De GvO’s daarvoor kwamen voor het grootste deel van Scandinavische waterkracht.

Doordat het minder populair is in andere Europese landen, zorgt dat voor een tegenstrijdige situatie in Europa.

De Europese doelstellingen voor het opwekken van duurzame energie zijn nog niet gehaald: er is in Europa nog te weinig groene stroom. Tegelijkertijd is er een overschot aan GvO’s in Europa.

Groen, groener, groenst

Het maakt wel degelijk verschil bij wie je je groene stroom afneemt. Aan de hand van het stroometiket kun je precies zien hoe je stroom is geproduceerd. De ene leverancier produceert zijn stroom namelijk ‘groener’ dan de andere, koopt zijn stroom ‘groener’ in, of doet meer investeringen in toekomstige verduurzaming van de productie van energie.

Prijsverschil

Op dit moment kost het meer geld om stroom op een duurzame manier op te wekken dan met bijvoorbeeld kolencentrales. Maar bij veel leveranciers betaal je net zo veel voor groene stroom als voor grijze stroom. Bij sommige leveranciers ben je voor groene stroom zelfs goedkoper uit dan voor grijze stroom bij hun concurrenten.